پیش بینی سازگاری اجتماعی و امید به زندگی از طریق مولفه‌های مهارت‌های زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Predicting Social Adjustment and Life Expectancy from Life Skills Components