شناسایی رابطه بین تمرکز زدایی با برنامه ریزی درسی در مدارس ابتدایی غیر انتفاعی غرب استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Identification of the Relationship between Decentralization and Curriculum Planning in Non-profit Elementary Schools of West Mazandaran