رابطه ویژگی های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت شغلی کارکنان مدارس ابتدایی شهرستان محمود آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Personality Traits and Spiritual Intelligence with Job Satisfaction of Elementary School Staff in Mahmoodabad County