تأثیر الگوی درس‌پژوهی بر شاخص‌های فرآیند مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Effect of Lesson Researching on the Indexes of Knowledge Management Process