رهبری برنامه درسی؛ راهبردی جهت اجرای موثر و پویای برنامه های درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Curriculum Leadership; A Strategy for Effective and Dynamic Implementation of Curricula