تاثیر آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر تفکر انتقادی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Impact of Teaching Positive Thinking Skills on Students’ Critical Thinking and Progress Motivation