تبیین نقش ظرفیت یادگیری سازمانی در انگیزش یادگیری اعضای هیات‌علمی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی