خلاقیت، راهی برای افزایش مهارت حل مساله اجتماعی و کاهش اهمال‌کاری تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده:
     خلاقیت، نگرشی است که مجموعه‌ای از فرآیندهای ذهنی همچون بازی-گوشی، کنجکاوی، حساسیت فوق‌العاده، خودآگاهی و استقلال را در هم ادغام می‌کند. خلاقیت پیامدهای مثبت بسیاری دارد و می­تواند حل مسئله اجتماعی را در دانش آموزان بهبود بخشد. اهمال کاری تحصیلی آنان را کاهش دهد. آموزش تفکر خلاق و تسهیل‌گری در خلاقیت در مدارس، به حل معضل اهمال‌کاری منجر می­شود و توانایی حل مساله اجتماعی را افزایش می‌دهد. نقش خلاقیت به لحاظ ماهیت اجتماعی و همکارانه‌ای که در سال‌های اخیر به خود گرفته است، در حل مسائل اجتماعی پررنگ‌تر می‌گردد. حل مساله اجتماعی، نیازمند نوعی مهارت برای یافتن راهکار‌ها و پاسخ‌های مناسب است که خلاقیت و تفکر خلاق، در این زمینه تأثیر بسزایی دارند. در کنار رفتارهای حل مساله افراد، در حیطه اجتماعی و به ویژه تحصیلی، نوعی اجتناب از رویارویی با بسیاری از مسائل درسی و به تعویق انداختن کارها را تا سرحد نگرانی و رنج نیز از خود نشان می‌دهند. چنین رفتارهایی با برچسب اهمال کاری شناخته می‌شوند. در دانش‌آموزانی  که سبک‌های حل مساله در آنان به خوبی رشد نکرده است، باید برای تقویت و ارتقای سبک‌های حل مساله سازگارانه و کاهش سبک‌های حل مساله ناسازگارانه به تفکر خلاق فرزندان توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creativity: A Pathway to Increase the Social Problem Solving Skill and Reduce Academic Procrastination

چکیده [English]

Abstract
    Creativity is an attitude that combines a set of mental processes such as playfulness, curiosity, extreme sensitivity, self-awareness and independence. Creativity has many positive consequences and has the potential to improve social problem solving in students and reduce their academic procrastination. Teaching creative thinking and facilitating creativity in schools leads to solving the problem of procrastination and increases the capacity to solve social problems. Due to the social and collaborative nature of the definitions of creativity in recent years, its role in solving social problems is becoming more prominent. Solving a social problem requires a kind of skill to find appropriate ways and solutions which has a great impact on creativity and creative thinking in this area. In addition to problem-solving behaviors, people in the social and especially academic spheres also show a kind of avoidance of facing many academic problems and postpone doing tasks to the point of worrying and suffering. Such behaviors are labeled as procrastination. In students in whom problem-solving styles have not developed well, sufficient attention should be paid to children's creative thinking in order to strengthen and improve adaptive problem-solving styles and reduce maladaptive problem-solving styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Creativity
  • problem solving skill
  • Academic Procrastination