درباره نشریه

این مجله با صاحب امتیازی دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس به صورت دو فصلنامه از سال 1391 شروع به فعالیت کرده و از سال 1400 دارای مجوز پژوهشی از سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی و به زبان فارسی منتشر می گردد.