راهنمای نویسندگان

به نام خدا

دستوالعمل نگارش و تدوین مقاله در فصلنامه پژوهش های برنامه ریزی درسی و آموزشی

"فصلنامه پژوهش های برنامه ریزی درسی و آموزشی" واحد چالوس مقاله های علمی پژوهشی در زمینه مربوطه را به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می کند. از عزیزان بزرگواری که برای این فصلنامه مقاله می فرستند، تقاضا دارد به نکات زیر توجه فرمایند:

     مقالات باید بر یک روی کاغذ A4 با فاصله کافی و حاشیه مناسب تایپ شود نام نویسینده یا نویسندگان (پژوهشگران) با سمت و درجه علمی، نشانی دقیق و شماره تلفن و نشانی پست الکترونیکی (E:Mail) در صفحه اول مقاله قید شده باشد(مشخصات همه  همکاران قید شود).

     نویسنده مسئول مشخص شده باشد.

     قلم و فونت مورد استفاده برای تایپ مقاله باید B Nazanin 12 باشد. فاصله خطوط single باشد

     چکیده فارسی باید با فونت B Nazanin 12 تایپ شود و به صورت بسیار مختصر شامل هدف یا فرضیه، روش اجرا و خلاصه مقاله باشد (بدون تیتر فرعی).

     تیترهای متن اصلی شامل: مقدمه، روش تحقیق، یافته های پژوهش، بحث و نتیجه گیری و منابع باشد و تیترها در قالب همان فونت و سایز متن فقط  پر رنگ شوند.

     پانویس ها در فرمت Times New Roma.. 10 تدوین شوند شماره های پانویس ها در متن فارسی و در پانویس انگلیسی باشند

     شماره و سایز عنوان جداول و نموداره به صورت B Nazanin 10    پر رنگ و وسط چین باشند و شماره در داخل (   ) بوده و کلمه "شماره" نوشته نشود.

     اسامی اصلاحات خارجی شامل نام اشخاص، محل ها، علایم اختصاری، واژه های علمی و ترکیب های جدید علمی در متن به فارسی نوشته شود و در زیر نویس همان صفحه به زبان اصلی آورده شود.

     ترتیب تنظیم مقاله های علمی – پژوهشی: 1) برگ مشخصات مقاله 2)عنوان (حداکثر 25 کلمه) 3) چکیده فارسی 4) مقدمه (مساله تحقیق، هدف، فرضیه، روش و نتایج) 5) بحث و نتیجه گیری 6) سپاسگزاری (اختیاری است) 7) منابع و ماخذ 8) چکیده انگلیسی.  بدیهی است مقاله های تحلیلی، توصیفی و یا مطالعه های کتابخانه ای تابع شرایط خاص خود می باشد (از جمله صاحب نظر بودن و داشتن سابقه پژوهشی در ارتباط با موضوع مورد نظر).

     برای ارجاع به منابع مورد استفاده حتما از فرمت APA استفاده شود، در صورتی که اثر بیش از یک نویسنده داشته باشد، تا سه نویسنده ذکر و در صورتی که بیشتر از سه نفر بودند عبارت « و همکاران» به نام خانوادگی نفر اول اضافه شود.

     استفاده از سایت های اینترنتی فقط مختص به سایت های انجمن های علمی معتبر جهان می باشد.

     فهرست منابع مقاله باید به ترتیب الفبایی نام خانوادگی و نام نویسنده(گان)، تاریخ انتشار (در میان پرانتز)، عنوان کامل اثر، نام و نام خانوادگی مترجم، ناشر و محل چاپ، در پایان مقاله آورده شود.

     فهرست مقالات در سطر اول یک سانتی متر جلوتر تایپ شود.

     کلیه مستندات داخل متنی در پایان در فهرست منابع با رعایت دقیق هجی اسامی نوشته شده در متن و سال تدوین اثر مستندسازی شوند.

     فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، چکیده انگلیسی نیز که برگردان کامل چکیده فارسی است، همراه مقاله فرستاده شود.

     اصل جدول ها، طرح ها و نمودارها پیوست مقاله باشد. شرح تصویر و توضیح مربوط به نمودار زیر آن و شماره و عنوان جدول در بالای آن آورده شود.

     تعداد صفحات مقاله از 15 صفحه وزیری تجاوز نکند.

     در مورد مقالات برگرفته از رساله های کارشناسی ارشد و دکترا پیشنهاد می شود ابتدا نام دانشجو و سپس استاد راهنما ذکر شود.

     تمام موارد ذکر شده برای شیوه تنظیم مقالات باید رعایت شوند.

     نویسندگان مسوول صحت و اصالت مقاله و نظریات ارائه شده در آن هستند.

     هیات تحریریه حق قبول یا رد و ویرایش مقالات را دارد.

     مقالات پس از وصول و پذیرش مسترد نخواهد شد.

     ترتیب تقدم و تاخر چاپ مقالات برحسب موضوع است و دلیل برتری آنها نیست.

     از ارسال همزمان مقاله به نشریات دیگر خودداری شود.

با وجود بندهای این دستورالعمل توصیه می شود محققان ارجمند برای سهولت آگاهی بیشتر از کم و کیف تدوین مقاله به آخرین جدیدترین مقالات منتشر شده در این فصلنامه مراجعه نمایند.