اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 158
تعداد پذیرش 34

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 28
تعداد مشاهده مقاله 784
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 577
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان داوری 7 روز
متوسط زمان پذیرش 90 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 22 %